UKÁŽTE, AKO SA ZMENILA VAŠA OBEC ZA 20 ROKOV

04.10.2013 10:46

Komunálna poisťovňa je tradičným poisťovacím partnerom pre slovenské obce a mestá.  Už dlhé roky sa angažuje významnou mierou aj do podpory kultúrnych a spoločenských aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska a tiež participuje na mnohých projektoch, ktoré pomáhajú skvalitňovať život občanov v regiónoch.

Toto partnerstvo sa pretavilo do projektu, ktorý spojil príjemné s užitočným – motivoval a zároveň odmeňoval. Počas leta Komunálna  poisťovňa hľadala v projekte „Ukážte, ako sa zmenila vaša obec za 20 rokov“ práve také obce, ktoré priniesli svojim občanom najviac pozitívnych zmien.

Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva dopĺňa: „Každá obec, ktorá sa chcela zapojiť a byť v projekte ocenená, nám poslala svoje porovnávacie fotografie zo súčasnosti a spred dvadsiatich rokov, popis zmien, ktoré realizovala, ako aj účel, akým by prípadnú odmenu v hodnote 3000 eur použila na svoj ďalší rozvoj.“

Do projektu sa zapojilo viac ako 200 obcí zo všetkých regiónov. Do užšieho výberu ich postúpilo 20, z ktorých vzišli tri ocenené obce.

Za ostatných 20 rokov sa na základe hodnotenia poroty Komunálnej  poisťovne najviac pozitívnych zmien uskutočnilo v obci Župkov (v Banskobystrickom kraji s 860 obyvateľmi), v obci Nové Sady (v Nitrianskom kraji s 1202 obyvateľmi) a v obci Uhrovec (v Trenčianskom kraji s 1540 obyvateľmi). Obci Župkov bolo ako najmenšej obci z tejto trojice odovzdané aj sladké prekvapenie.

"Vysoko si cením prácu samospráv a občanov pri zveľaďovaní svojich miest, obcí a mestských častí. O to viac, že i napriek neľahkej ekonomickej situácii sa vedia zmobilizovať a  urobiť veľa pre skultivovanie svojho životného prostredia,"povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč a dodal "viem, že to nerobia za odmenu, ale teší nás, keď sa dobrá práca takto zviditeľní a motivuje aj ostatných."

Obce medzi svoje priority zaradili napríklad budovanie novej infraštruktúry či zachovanie, udržiavanie a obnovu kultúrneho dedičstva. Najviac obce investovali do výstavby kanalizácie, verejného vodovodu, plynofikácie, do rekonštrukcie a vybudovania nových ciest a verejných priestranstiev.

Obce investovali i do rekonštrukcie či výstavby materských a základných škôl, kultúrnych domov, obecných úradov, bytových domov či miestnych kostolov. Neobišli ani budovanie nového verejného osvetlenia, oddychových či športových zón, detských ihrísk a prioritou bolo i odstraňovanie čiernych skládok a budovanie čističiek odpadových vôd.

Najmenšia z ocenených obcí, Župkov, získala i 500 kilogramovú tortu, na ktorej bolo vyobrazené to najkrajšie, čím sa obec môže popýšiť. Podľa starostu obce Jána Tomáša za 20 rokov obec do rozvoja investovala 5,3 milióna eur. Župkov investoval napríklad do obecných bytov či do vybudovania vlastnej WIFI siete.

“Naša škola je jednou z najlepších v Banskobystrickom kraji - nielen svojím vonkajším vzhľadom, ale aj technickým vybavením a kvalitnou výučbou, na ktorú sme pyšní. Staráme sa o rozvoj cestovného ruchu a do obce sme kvalitnou infraštruktúrou pritiahli aj podnikateľské subjekty,” vymenoval starosta ďalšie rozvojové aktivity Župkova.

„Našich 20 rokov pôsobenia na domácom trhu je aj symbolickým obrazom zmien, ktoré sa udiali v ére samostatného Slovenska, ktoré si tento rok pripomína to isté výročie. Týmto projektom sme chceli ukázať, že obce na Slovensku prešli veľkými pozitívnymi zmenami. Zveľadili svoje prostredie, ktoré občanom prináša komfort, lepšiu kvalitu života, či vybavenosť. Rovnako ako na zmeny chceme poukázať na to, že každú verejnú investíciu je potrebné chrániť poistením, ktoré v prípade kritickej situácie je v mnohých prípadoch zásadným záchytným bodom pre návrat do pôvodného života obce,“ hovorí Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Komunálna poisťovňa.

(spracované podľa  materiálov agentúry SITA a Komunálnej poisťovne)

Obec Župkov

Obec Nové Sady

Obec Uhrovec