...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Univerzita K. Filozofa ponúka nové študijné programy

17.07.2013 11:16

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) ponúkne v akademickom roku 2013/2014 aj nové študijné programy.

Ako informovala Jana Krajčovičová z oddelenia médií univerzity, novými študijnými programami sú učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii s prírodovednými predmetmi (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika) a učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s prírodovednými predmetmi. Programy majú dennú formu štúdia na bakalárskom stupni s možnosťou pokračovania na magisterskom stupni. Prihlášky treba poslať do 20. augusta na Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied UKF.


Zdroj: SME.sk