Uplatňovanie EMAS v podmienkach SR

02.10.2013 08:47

03.10.2013 SAŽP, Hanulova 5/D, 844 40 Bratislava

Cieľom odborného seminára je zvýšiť informovanosť a povedomie o dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky orientovaných  na:

  • produkty - Schéma pre environmentálne označovanie produktov a 
  • procesy  - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit  (EMAS).
Viac informácií: PrihláškaPozvánka

Organizátor:SAŽP
Telefón:0915 595 199
E-mail:dobromila.bobkova@sazp.sk