UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

04.06.2015 13:23

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok výzvy OPZ 2015/PO1/01. Viac informácií v sekcii „Výzvy“ v kategórii „Výzvy OPZ“. Zmena platí od 4. júna 2015.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo dňa 4.6.2015 zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o zmenách v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01.

Informácie o zmene  výzvy zasielame v prílohe mailu.

Bližšie informácie a upravená výzva je dostupná  na linku: https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-2015po101-pre-vseobecne-a-specializovane-nemocnice

https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/aktuality/upozornenie-ro-posuva-termin-uzavierky-prijimania-ziadosti-o-nfp1-v-ramci-vyzvy-opz-2015po101