Úrad vlády organizuje veľkú medzinárodnú konferenciu o cezhraničnej spolupráci

19.11.2015 12:32

Posilnenie kontaktov medzi susedskými krajinami a ich občanmi, hospodárska spolupráca, rozvoj cestovného ruchu, cezhraničného obchodu, ale taktiež zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov a v neposlednej rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni, ako aj  voľný ale aj bezpečný pohyb občanov na hraniciach a v ich okolí, spoločné aktivity, intenzívnejšie vzájomné spoznávanie sa – to všetko prináša funkčná cezhraničná spolupráca, ktorej dôležitosť si Slovenská republika dlhodobo uvedomuje a prostredníctvom rôznych programov či  projektov aj podporuje.
 
O tom, ako využiť širokospektrálny potenciál cezhraničnej spolupráce v rámci Európy, o doterajších skúsenostiach,  možnostiach a príkladoch financovania cezhraničných aktivít, o úlohe médií či občianskej spolupráci, ako aj o  budúcnosti Karpatského regiónu či spolupráci krajín V4 s Ukrajinou budú hovoriť účastníci medzinárodnej konferencie s názvom 6. Fórum Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe, ktorú organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Nórskym Barentsovým sekretariátom, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Národným inštitútom pre strategické štúdie – v Užhorode a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj v Prahe.  Konferencia, ktorej rokovanie pozdraví aj minister hospodárstva SR Vazil Hudák,   sa uskutoční v dňoch 24. až 27. novembra 2015 v Košiciach a Užhorodea na najvyššej úrovni sa jej zúčastní štátna tajomníčka MZV NK pani Elsbeth Tronstad, štátny tajomník MZV SR pán Igor Slobodník, pozvanie by mala prijať aj prvá štátna tajomníčka MZV  Ukrajiny Nataliia Galibarenko.  Okrem týchto vysokých štátnych predstaviteľov potvrdilo svoju účasť viac ako   100  expertov na cezhraničnú spoluprácu z celej Európy.

Program konferencie nájdete na stránke: https://www.eeagrants.sk/cbc