Úrad vlády SR a Európska komisia pripravujú 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

11.10.2016 13:08

V dňoch 3. - 4. novembra 2016 v Bratislave sa v priestoroch nového Slovenského národného divadla uskutoční 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
      Organizuje ho Slovenská republika ako predsedajúca krajina tejto formy spolupráce prostredníctvom Úradu vlády SR ako národného koordinátora stratégie spolu s Európskou komisiou. Účasť na fóre prisľúbili: predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics a ďalší hostia. Okrem nich sa očakáva účasť ministrov Petra Plavčana a Lászlóa Sólymosa, ako aj predsedu Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR) Petra J. Kalasa. Na záver fóra prevezme predsedníctvo Dunajskej stratégie maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó od ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.
      Počas dvojdňového fóra s názvom Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region (Inovačné toky - voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne) absolvuje očakávaných 700 účastníkov viacero spoločných platforiem, ale najmä workshopov na témy: znalostná spoločnosť, kvalifikovaní ľudia, konkurencieschopný región, vodné hospodárstvo, spoločné inovácie, voda a poľnohospodárstvo, ideálny model nadnárodnej spolupráce a pod.
      V prvý deň fóra sa uskutoční v hoteli Sheraton aj stretnutie 14 ministrov zodpovedných za výskum a inovácie z dunajského regiónu, ktorí budú hľadať konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce. Stretnutiu ministrov bude predsedať minister školstva, vedy výskumu a športu SR Peter Plavčan.
      Stratégia EÚ pre dunajský región (EUSDR alebo dunajská stratégia) bola schválená Európskou radou v roku 2011 ako druhá z radu makroregionálnych stratégií. Prvou bola stratégia pre baltský región a v súčasnosti sú schválené ďalšie dve stratégie - jadransko-jónska a alpská. Partnerskými krajinami Slovenska, zapojenými do dunajskej stratégie sú: Nemecko (Bavorsko, Bádensko-Würtembersko), Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina (5 oblastí).
      Dunajská stratégia predstavuje politický nástroj regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je koncentrovať úsilie partnerských štátov na riešenie spoločných problémov regiónu. Implementácia dunajskej stratégie je založená na práci v rámci 11 prioritných oblastí, ktoré sú koordinované dvojicou krajín. Slovensko koordinuje prioritnú oblasť 4 (ochrana vôd) s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 (vedomostná spoločnosť) so Srbskom.
      Prvé výročné fórum dunajskej stratégie sa konalo v roku 2012 v nemeckom Regensburgu za účasti nemeckej kancelárky A. Merkelovej. Viacero ministrov na národnej úrovni sa zúčastnilo aj na ostatnom fóre, ktoré sa uskutočnilo v Ulme minulý rok.