Uskutočnilo sa 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

30.03.2016 11:44

Dňa 17.03.2016 sa uskutočnilo 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie:

Hlavnými bodmi zasadnutia boli:
1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.
2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku za rok 2015.
3. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať tu.