Usmernenie MPRV SR č. 1150/2016-640

26.02.2016 10:04

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)