Usmernenie MPRV SR č. 2699/2016-640

29.07.2016 15:37

Usmernenie MPRV SR č. 2699/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)