Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640

15.11.2016 11:11

Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640

 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640 (pdf, 1.44 Mb, 159