Úspešná sezóna na Bojnej sa skončila: V budúcnosti by mal pribudnúť ďalší unikát

24.10.2013 15:04

Archeologická sezóna na slovanskom hradisku v Bojnej sa pre tento rok skončila. Všeobecne sa hodnotí ako úspešná. Navyše archeológovia plánujú výstavbu kópie starobylej brány presne podľa jej pôvodného vzhľadu.

Sezóna bola úspešná

Ako pozitívnu hodnotí túto sezónu na Bojnej aj riaditeľ Slovenskej akadémie vied v Nitre Matej Ruttkay. „Dosiahli sme nové poznatky týkajúce sa najmä vývoja opevnenia hradiska a jeho časového zaradenia. Otestovali sme aj ďalšie dve hradiská a valy v okolí, v spolupráci s obcou pribudla ďalšia modelová rekonštrukcia pôvodného slovanského obydlia a hospodárskeho prístrešku v strednej časti hradiska“, zhodnotil.

Ako ďalej povedal Matej Ruttkay do konca novembra by mala byť kompletná aj štúdia ďalšieho využitia areálu hradiska. Najmä z pohľadu jeho prezentácie archeologických nálezísk. Táto štúdia vytvorí základ pre ďalšie smerovanie výskumu a rekonštrukcie objektov.

Unikátna brána bude kópiou pôvodnej

Na Bojnej sa taktiež ukončil výskum východnej brány. Momentálne sa v spolupráci architektmi a statikmi pracuje na projektovom riešení rekonštrukcie. „Podarilo sa nám tu identifikovať celý rad dôležitých detailov, ktoré sú potrebné pre celkovú rekonštrukciu brány. Ide o jednu z najväčších brán, akú poznáme v slovanskom svete. Jej rekonštrukcia si vyžiada rozsiahly projekt a špeciálne financovanie“, povedal vedúci archeologického výskumu Karol Pieta.

Ak sa tento projekt dotiahne do úspešného konca, stane sa stredoeurópskym unikátom. „Väčšina zrekonštruovaných slovanských brán alebo opevnení sa doteraz stavala len v náznakoch. My ju chceme postaviť z dreva celú tak, ako vyzerala v minulosti,“ dodal Pieta.

Pôvodná brána mala dĺžku 18 metrov so vstupom širokým 5 metrov, cez ktorý prešli naraz dva vozy. Vysoká bola minimálne 10 – 12 metrov. Jej súčasťou by mala byť aj vežová nadstavba.

K rozvoju prispeje aj obec

K väčšiemu zatraktívneniu hradiska chce prispieť aj obec. Do budúcna plánuje oživenie v podobe vzdelávacích workshopov. Podľa starostu obce Bojná Jozefa Stankovského sa budú môcť návštevníci priamo na mieste stretnúť s ukážkami pôvodných technológií spracovania rôznych materiálov ako napríklad hrnčiarstva či výroby železa. „Plánujeme rozvinúť cezhraničnú spoluprácu a aj týmto spôsobom získať ďalšie finančné prostriedky na rozvoj expozície v prírode“, povedal Jozef Stankovský.

Zdroj: TASR