ÚSV ROS otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

17.03.2016 09:04

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie ( z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na Slovensku.

Po vyhodnotení implementácie Akčného plánu OGP 2015 vypracoval ÚSV ROS v  spolupráci so zástupcami rezortov, mimovládnych neziskových organizácií a akademického sektora prvý návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“).

Prvý návrh tohto plánu vznikal participatívne v priestore expertných pracovných skupín v oblastiach otvorené informácie, otvorená justícia, otvorené vzdelávanie, participácia a modul dotačných schém. Počas celého procesu tvorby návrhu bol kladený veľký dôraz na expertízu členov pracovných skupín. Výsledkom práce členov pracovných skupín je návrh Akčného plán OGP na roky 2016 – 2019, ktorý nájdete TU.  

ÚSV ROS týmto otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu OGP 2016 – 2019. Materiál je dostupný Vášmu pripomienkovaniu do 15/04/2016.

Svoje pripomienky, podnety, nápady môžete zasielať na emailovú adresu iveta.fercikova@minv.sk alebo prostredníctvom vkladania komentárov cez google drive. Zdieľaný priečinok nájdete TU.

ÚSV ROS bude získavať spätnú väzbu na materiál na 3 regionálnych workshopov, ktoré sa uskutočnia:

Mesto 

Termín a čas 

Adresa 

Košice 

21/03/2016 od 9:00 – 14:30

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košťova 1, 040 01Košice

Banská Bystrica

22/03/2016 od 9:00 – 14:30

Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Bratislava

23/03/2016 od 9:00 – 14:30

Vysokoškolský internát Družba, Botanická 25, 841 04  Bratislava

 V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Mgr. Ivetu Ferčíková e-mailom na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 509 44 985.

Tešíme sa na spoluprácu.

Zdroj MV SR