ÚSV ROS Vás pozýva na regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu OGP 2016 - 2019

08.03.2016 10:06

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku pripravuje v spolupráci so zainteresovanými aktérmi Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len Akčný plán OGP 2016 – 2019).

Akčný plán OGP 2016 – 2019 bude obsahovať záväzky v oblasti ako otvorené dáta/transparentnosť, otvorené vzdelávanie a výskum, participácia a otvorená justícia. Návrh Akčného plánu OGP vzniká v týchto dňoch a bude zverejnený na webovom sídle ÚSV ROS 11. marca 2016. 

 S cieľom získať spätnú väzbu  na návrh Akčného plánu OGP 2016 – 2019 si Vás dovoľujem pozvať na workshopy, ktoré sa uskutočnia v týchto krajských mestách:

  • 21. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Košice
  • 22. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Banská Bystrica
  • 23. marec 2016 od 9:00 - 14:00, Bratislava

Na workshopy Vás srdečne pozývame!

Cieľom workshopov je predstaviť účastníkom hlavné vízie Iniciatívy pre otvorené vládnutie, vyhodnotiť implementáciu Akčného plánu OGP na rok 2015 a predstaviť prvý návrh Akčného plánu OGP na roky 2016 - 2019, ktorý bol tvorený participatívne v spolupráci s expertmi z rôznych oblastí. V prípade vysokej účasti budú účastníci workshopov rozdelení do rôznych tematických skupín (otvorené dáta/transparentnosť; otvorené vzdelávanie; participácia; otvorená justícia). Na workshope bude vytvorený pracovný priestor na poskytnutie spätnej väzby na návrh Akčného plánu OGP 2016 - 2019, rovnako ako na formuláciu akýchkoľvek podnetov, nápadov v oblasti otvoreného vládnutia.  

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa workshopu vyplňte, prosím, on-line registračný formulár, ktorý nájdete na tejto linke https://docs.google.com/forms/d/1NpfXUe-bbv7VxzKfFLhsBwCt9fzLx4qaW1g3vvkbSc0/viewform  

Presné miesto konania workshopov a detailný program bude upresnený minimálne týždeň vopred.

Maximálny počet účastníkov workshopu je stanovený na 80 ľudí.

Budeme veľmi radi, ak sa workshopov zúčastníte a svojou expertízou prispejete k formulácii nových záväzkov pre vládu SR v oblasti otvoreného vládnutia.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím,  kontaktujte Mgr. Ivetu Ferčíkovú na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 509 44 985. 

Tešíme sa na Vás!

 

Zdroj: MV SR