Uvoľnenie verzie 8.3 a popis zmien verejnej časti ITMS2014+

14.11.2016 10:56

Dňa 12.11.2016 bola do prevádzky uvoľnená verzia 8.3 ITMS2014+.

Na uvedenom linku https://trello.com/c/JGoAxBqD/12-popis-zmien-

verejnej-casti je k dispozícii pdf. dokument popisujúci najdôležitejšie zmeny funkcionalít verejnej časti ITMS2014+ z pohľadu koncového používateľa.

Pre zmenu notifikácií a oznamov si upravte nastavenia v časti Nastavenia Notifikácií <https://public.itms2014.sk/pouzivatelske-nastavenia-notifikacii>.