V 10. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 490 poukážok

26.05.2017 12:17

V 10. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 490 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna € získali domácnosti na 244 slnečných kolektorov, 241 tepelných čerpadiel a 5 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

„Záujem o príspevky neprekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,2 milióna € a kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od spustenia. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré kompletne vyplnili žiadosť,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Nevyužitá časť podpory vyčlenenej na 10. kolo spolu s ďalšími zostávajúcimi prostriedkami aktuálne v predpokladanej výške približne 400-tisíc € bude uvoľnená na poukážky k zariadeniam na výrobu tepla v BSK v roku 2018. V prebiehajúcom projekte Zelená domácnostiam a ani v jeho pripravovanom pokračovaní nebudú už viac k dispozícii ďalšie prostriedky pre tento región.

Výška celkovej vyčlenenej sumy  pre Bratislavský samosprávny kraj je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy v Operačnom programe Kvalita životného prostredia je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné podmienky pri určovaní miery európskej podpory. Domácnosti v BSK už využili alebo majú k dispozícii vyše 370 poukážok v hodnote 970 000 €. Väčšina z nich je už preplatená.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených  viac ako 6 200 poukážok za takmer 14 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote 6 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

Najbližšie 11. kolo projektu určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch bude podľa zverejnených osobitných podmienok otvorené 30. mája 2017 s alokáciou 1 100 000 €. Termíny ďalších kôl s rovnakým zameraním a alokáciou sú podľa harmonogramu 27. júna 2017 a 8.augusta 2017. O príspevky na fotovoltické panely budú môcť domácnosti v týchto oblastiach najbližšie požiadať 11. júla 2017.

Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-10-kole-zelenej-domacnostiam-siea-vydala-490-poukazok/