V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok

30.11.2016 15:28

Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch 2002 poukážok, ktoré si musia uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace.

Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

„Domácnosti, ktoré poukážky nezískali, budú môcť o príspevok požiadať v ďalších kolách v budúcom roku. Zostávajúcich prostriedkov v projekte je dostatok a uvoľňované sú postupne až do konca roku 2018 v závislosti od toho, ako sú preplácané poukážky z predchádzajúcich kôl. V nasledujúcich dvoch rokoch je ešte k dispozícii takmer 30 miliónov €," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aktuálne je preplatených 7,2 milióna €, vďaka čomu sa už nainštalovalo vyše 3300 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Spolu s poukážkami vydanými v predchádzajúcich kolách budú mať domácnosti k dispozícii podporu v hodnote viac ako 9 miliónov. Časti z nich končí platnosť o týždeň 6. decembra 2016. Poukážky z posledných dvoch kôl je možné využiť do marca 2017.
Najbližšie kolo bude venované podpore zariadení na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vyhlásené by malo byť v 1. štvrťroku. Ďalšie mimobratislavské kolá budú vyhlásené po preplatení poukážok z predchádzajúcich kôl.