V Nitrianskom samosprávnom kraji začína certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku

29.10.2013 11:49

Dňa 17.10.2013 zorganizoval odbor Zahraničných vzťahov a cestovného ruchu v Poľnom Kesove odborný seminár pod názvom „Zvyšovanie kvality vidieckeho turizmu v Nitrianskom samosprávnom kraji.“ Odborným garantom semináru bola Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Hlavným cieľom seminára bolo zvýšenie kvality služieb ubytovacích zariadení na vidieku a najmä upozorniť na to, že majú na trhu cestovného ruchu čo ponúknuť aj v silnej konkurencii atraktívnych miest. Značku „Certifikované ubytovanie na vidieku“ môžu získať ubytovacie zariadenia na vidieku, ktoré splnili všetky povinné kritériá a získali aspoň minimálny počet bodov za výberové kritériá. Prípravná fáza projektu trvala takmer päť rokov a výsledkom je certifikácia prvých trinástich ubytovacích zariadení, ktoré prísne požiadavky splnili. Rozhodla o tom certifikačná komisia na svojom zasadnutí 2. októbra 2013. Na seminári odzneli príspevky: „Podpora kvality služieb cestovného ruchu zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Stav cestovného ruchu a význam vidieckeho cestovného ruchu pre rozvoj turizmu v NSK, Informácie o projekte Skúsenosti s certifikáciou ubytovacích zariadení na vidieku, Úlohy certifikačnej komisie v procese zvyšovania kvality ubytovacích zariadení v NSK, Podpora integrovaného rozvoja vidieka v NSK a Príspevok cykloturistiky k zvyšovaniu kvality vidieckeho turizmu v NSK.“
V rámci podujatia udelil predseda certifikačnej komisie Ing. Juraj Horváth značku „Certifikované ubytovanie na vidieku“ prvým trinástim ubytovacím zariadeniam v Nitrianskom samosprávnom kraji. Boli to nasledovné ubytovacie zariadenia:

 • Penzión Salaš Cabaj v obci Cabaj-Čápor
 • Ranč Nové sedlo v obci Cabaj-Čápor
 • Kaštieľ Mojmírovce v obci Mojmírovce
 • Penzión Žitava v obci Dvory nad Žitavou
 • Pivnica Palík v obci Sikenica
 • Apartmánový dom RED v obci Podhájska
 • Penzión Lagáň v obci Radava
 • Rekreačné zariadenie Liska v obci Radava
 • Hotel Thermalkesov** v obci Poľný Kesov
 • Ranč Trilobit v obci Čechy
 • Penzión Elefant v obci Dolné Lefantovce
 • Chatová oblasť pod Gýmešom v obci Jelenec
 • Park Hotel Hokovce v obci Hokovce

Certifikované ubytovacie zariadenie spoznáte podľa symbolu zeleného kvietku spolu so slovným označením „Certifikované ubytovanie na vidieku“.
Informácie o certifikovaných ubytovacích zariadenia nájdete na www.ubytovanienavidieku.sk

Ing. Karol Jurica, vedúci oddelenia cestovného ruchu
Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Prednášky
Názov Dokument
Úlohy Certifikačnej komisie NSK  (PDF 85KB)
Stav cestovného ruchu a význam vidieckeho cestovného ruchu pre rozvoj turizmu v NSK  (PDF 540KB)
Skúsenosti s certifikáciou ubytovacích zariadení na vidieku v praxi  (PDF 1,15MB)
Príspevok cykloturistiky k zvyšovaniu kvality vidieckeho turizmu v Nitrianskom samosprávnom kraji  (PDF 6,85MB)
Podpora kvality služieb cestovného ruchu zo strany MDVRR SR  (PDF 258KB)
Podpora integrovaného rozvoja vidieka v Nitrianskom samosprávnom kraji  (PDF 743KB)