V Programovom vyhlásení vlády sú opatrenia, ktoré zmenia rómske komunity

13.04.2016 13:59

V záujme dosiahnutia očakávaných zmien v rómskych komunitách sa teším, že vláda našla odvahu a svoje programové vyhlásenie založila na oveľa obsažnejších a konkrétnejších   opatreniach ako bolo programové vyhlásenie vlády v predchádzajúcich štyroch rokoch. S obsahom súčasného programového vyhlásenia vlády SR som spokojný, jeho súčasťou sa stali priority, ktoré som osobne podporoval. Za najdôležitejšie považujem, že budeme riešiť  – predškolské vzdelávanie, zmenu diagnostiky žiakov základných škôl s cieľom minimalizovať presmerovanie žiakov z marginalizovaných komunít do špeciálnych škôl a tried, vytváranie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných v rámci verejných zákaziek, prijmeme opatrenia proti úžere a zvýšime počty terénnych sociálnych pracovníkov.

Som presvedčený o tom, že toto sú opatrenia, ktorými naštartujeme pozitívne zmeny v lokalitách s rómskymi komunitami. Vláda v tejto fáze preukázala vôľu riešiť problémy v rómskych komunitách a v regiónoch, kde sa nachádzajú. Prijatie programového vyhlásenia s takýmto obsahom pre riešenie rómskej problematiky je prvým krokom. Musíme však urobiť aj ďalší, a to je aby vláda tieto opatrenia realizovala. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity má postavenie koordinačného orgánu vlády vo vzťahu k ministerstvám. Budem preto osobne spolupracovať s rezortmi pri plnení úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia.

 V súvislosti s vytvorením podmienok na zlepšenie spolunažívania, ktoré je dnes na bode mrazu považujem za pozitívum, že vláda sa zaväzuje podporiť vyučovanie na základných školách a stredných školách o živote národnostných menšín žijúcich v SR a ich histórii v súvislosti s prevenciou a bojom proti extrémizmu a  nacionalizmu. Ide o opatrenie, ktoré naučí mladých ľudí kriticky myslieť a zoberie vietor z plachiet extrémistickým skupinám, ktoré sú dnes na vzostupe.