V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

30.11.2015 12:56

Zhodlo sa na tom  takmer   150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie  Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode.  Počas troch dní  v niekoľkých diskusných paneloch prezentovalo takmer 50 expertov z rôznych sektorov, či už štátnej a verejnej správy, podnikateľského alebo mimovládneho sektora svoje skúsenosti, myšlienky a projekty realizované v rámci  rôznych oblastí cezhraničnej spolupráce.
 
Účastníci konferencie hľadali odpovede na dôležité otázky ovplyvňujúce budúcnosť rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, zamestnanosti, kultúry, športu, atd.  Podľa nich úspech cezhraničnej spolupráce pozitívne ovplyvňuje vzájomná informovanosť všetkých subjektov participujúcich na cezhraničnej spolupráci a využívanie iniciatív či príkladov z ostatných regiónov. Dôležitý je najmä ľudský potenciál, jeho motivácia, zapájanie mladých ľudí a expertov v IT oblasti a pod. Závery konferencie budú po ich spracovaní zverejnené na stránke úradu vlády: www.eeagrants.sk .

Konferencie sa zúčastnili aj štátni tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Elsbeth Tronstad,  gubernátor Zakarpatskej oblasti Gennady Moskal, veľvyslanci  a diplomati viacerých krajín, zástupcovia rezortov, úradu vlády a ďalší vzácni hostia či experti z oblasti výskumu, školstva a rôznych iných inštitúcií.
 
V spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Užhorode,  Národným inštitútom strategických štúdií v Užhorode, Nórskym Barentsovým sekretariátom a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj  konferenciu zorganizoval Úrad vlády SR, ktorý je správcom Programu Cezhraničná spolupráca financovaného Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom SR, ktorého alokácia je  takmer 16 miliónov eur. Vďaka programu sa aktuálne realizuje 19 z cca 40 rôznych projektov,  s realizátormi niektorých z nich  sa počas návštevy východného Slovenska stretli aj hostia z Nórskeho kráľovstva.