Veľká Británia v Horizonte 2020 po Brexite

19.08.2016 10:22

Ako asi viete, vláda Spojeného kráľovstva a Európska komisia potvrdila, že výsledok referenda o BREXITe nebude mať žiadny bezprostredný vplyv na britských organizácií, ktoré žiadajú alebo sa podieľajú na programe Horizont 2020 a že sa môžu aj naďalej podieľať na programe v obvyklej forme.

Tu nájdete niekoľko výrokov k danej téme:

Vyhlásenie pána Jo Johnsona:

https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum

Vyhlásenie EK:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/outcome-referendum-united-kingdom

Okrem týchto výrokov by sme Vás radi informovali, že HM Treasury (britské ministerstvo financií) sa zaručilo, že všetky UK organizácie účastné jednotlivo alebo ako členovia konzorcí projektov Horizontu 2020 budú mať istotu ohľadom budúceho financovania na ministerstva financií , nakoľko Spojené kráľovstvo je ešte stále členom EÚ. Konkrétne projekty budú pokračovať aj po skončení britského členstva v EÚ.

Stanovisko pána kancelára Philip Hammonda:
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-philip-hammond-guarantees-eu-funding-beyond-date-uk-leaves-the-eu

 

Zdroj: CVTI SR