Verejná konzultácia k stratégii SPP

12.11.2020 21:27

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovali verejnú konzultáciu k príprave Strategického plánu 2023-2027 s kľúčovými aktérmi v pôdohospodárstve. Pre protipandemické opatrenia sa toto stretnutie uskutočnilo vo virtuálnom priestore.

Takmer 40 účastníkov z rezortu pôdohospodárstva, životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckej platformy, Potravinárskej komory Slovenska, Agrárnej komory, Združenia mladých farmárov, Národného lesníckeho centra, Združenia vlastníkov neštátnych lesov a iných združení, organizácií, zväzov a komôr diskutovalo o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). 

Minister Ján Mičovský informoval o aktuálnom stave prípravy legislatívy k prechodným opatreniam na roky 2021 - 2022 a tiež novej SPP, ktorá by mala platiť od 1. januára 2023. V oboch prípadoch stále prebiehajú na bruselskej pôde trialógy, ktoré neumožňujú finálne nastavenie jednotlivých opatrení a intervencií. Slovenská republika tak stále nemá právnu istotu pri konkrétnom nastavovaní opatrení a intervencií. Aj napriek tomu sú rozpracované, a dnes aj boli prezentované zo strany štátneho tajomníka Andreja Gajdoša a generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Petra Bognára, prvé opatrenia týkajúce sa nastavenia ekoschém, enviroschém, ako aj základnej platby.

Účastníci verejnej konzultácie mali po odznení jednotlivých častí prezentácie aj v rámci diskusie mnohé otázky, na ktoré zástupcovia ministerstva odpovedali.

Týmto stretnutím sa začal proces pravidelných technických diskusií tak, aby sa zohľadnili pripomienky a požiadavky všetkých aktérov v pôdohospodárskom rezorte.
 

Bližšie informácie na stránke www.mpsr.sk.