Verejná konzultácia o požiadavkách na rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia po roku 2020

05.10.2015 12:21

Európska komisia pripravila túto verejnú konzultáciu s cieľom preskúmať požiadavky na rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia po roku 2020. Účelom konzultácie je lepšie vyhodnotiť a pochopiť tieto požiadavky s ohľadom na rozvoj verejnej politiky podporujúcej investorov pri zavádzaní sietí pripojiteľnosti, ktoré obstoja aj v budúcnosti, a zabezpečiť, že všetci používatelia, napr. domácnosti, podniky, verejné inštitúcie, môžu využiť prínosy digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Táto verejná konzultácia je určená všetkým subjektom (občanom, podnikom, mimovládnym organizáciám, verejným orgánom atď.) a odvetviam (od poľnohospodárstva až po IKT, od vzdelávania až po automobilový priemysel, od služieb až po priemysel), ktoré majú záujem na tom, aby ich budúce potreby v oblasti internetovej pripojiteľnosti boli v plnej miere splnené.

Trvanie 11.09.2015 - 07.12.2015