Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016

13.09.2016 12:04

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 09. 2016, dátum ukončenia výzvy je 15. 11. 2016.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016

 Zdroj: APVV