Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

07.03.2016 10:05

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

názov

formát

docx

rtf

pdf

VEREJNÁ VÝZVA 2016 (súhrný dokument na stiahnutie)

Obrázok odstránený odosielateľom. verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.pdf

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

Obrázok odstránený odosielateľom. Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. Verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-mzsr-2016.pdf

Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1-statut-komisie-mzsr-na-vyhodnocovanie.pdf

Príloha č. 1A - Dodatok k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1a-dodatok-k-statutu-Komisie-mzsr.pdf

Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Šatútu Komisie MInisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1b-dodatok2-k-satutu-Komisie-mzsr.pdf

Príloha č. 1C - Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-1c-kriteria-na-vyhodnocovanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie.pdf

Príloha č. 2 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf

Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-2-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-fyzicka-osoba-nepodnikatel.pdf

Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-4-vzor-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ktorym-je-pravnicka-osoba.pdf

Príloha č. 5 - Štruktúrovaný rozpočet k projektu

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-5-strukturovany-rozpočet-k-projektu.pdf

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. priloha-6-navrh-zmluvy-o-poskytnuti-dotacie.pdf

Často kladené otázky

Obrázok odstránený odosielateľom. casto-kladene-otazky.docx

Obrázok odstránený odosielateľom. casto-kladene-otazky.rtf

Obrázok odstránený odosielateľom. casto-kladene-otazky.pdf

 

Zdroj: MZ SR