Verejné budovy pod lupou

09.02.2015 14:27

Pozvánka na konferenciu "Verejné budovy pod lupou",

 

Spravujete verejnú budovu, ktorá nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu, a neviete, kde začať? Prihláste sa na konferenciu  "Verejné budovy pod lupou", ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

17. a 18. februára 2015 v Patinciach

 

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Práve požiadavkám na obnovované budovy a možnostiam financovania bude konferencia venovaná.

Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie, a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku verejných budov. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu verených budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

Konferencia je určená predovšetkým prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve, ale aj odborne spôsobilým osobám v oblasti certifikácie budov, energetickým audítorom, pracovníkom stavebných úradov a poskytovateľom energetických služieb.

Vzhľadom na obmedzené kapacity je potrebné sa na konferenciu vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára na stránke SIEA. Účasť na konferencii je bezplatná. Podujatie pripravila SIEA  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podrobnejšie informácie:

https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8385/konferencia-verejne-budovy-pod-lupou/

Zdroj: ZMOS