Verejné konzultácie o iniciatívach podľa čl.185 sú už otvorené

09.02.2017 19:00

 Dňa 27.1. do 30.4.2017 EK otvorila možnosť zúčastniť sa na verejnej konzultácii o spoločných iniciatívach podľa článku 185. Cieľom konzultácií je zhromaždiť čo najviac informácií o rôznych aspektoch spoločných iniciatív podľa čl.185 programu Horizont 2020 alebo 7. RP od širokej verejnosti.

Výsledky konzultácií budú mať zásadný vplyv na aktivity financované v rámci budúceho rámcového programu pre členské štáty.

Iniciatívy  podľa čl.185  sú najviditeľnejším svedectvom úspešnosti Spoločných programov medzi členskými štátmi/ pridružených štátov a EÚ. Do roku 2020 bude viac ako 5 miliárd € z verejných prostriedkov pre výskum a vývoj spoločn investovaných zúčastnenými štáty a EÚ.

Keďže výsledky verejných konzultácií sú mimoriadne dôležité pre tvorbu budúcich Spoločných iniciatív, chceme Vás požiadať o zapojenie sa do konzultácií formou vyplnenia tohto dotazníka.

Prečitajte si aj list GR DG pre výskum a inovácie p. Robert-Jan Smitsao význame verejných konzultácii.

 Zdroj: CVTI SR