...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Verejné konzultácie pre SC5 na roky 2016-17

02.01.2015 15:28
V rámci pracovného programu 2016-2017 pre spoločenskú výzvu SC5 "Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny" rámcového programu Horizont 2020, má Európska komisia v úmysle vyhlásiť výzvy aj pre veľké pilotné/demonštračné projekty. Preto otvára verejnú konzultáciu, kde môžete vyjadriť, v akých oblastiach máte záujem o veľké demonštračné a pilotné projekty.

Na stránkach EK môžete vyplniť krátky dotazník a poslať svoj návrh na výzvu!