Verejné konzultácie pre SC5 na roky 2016-17

02.01.2015 15:28
V rámci pracovného programu 2016-2017 pre spoločenskú výzvu SC5 "Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny" rámcového programu Horizont 2020, má Európska komisia v úmysle vyhlásiť výzvy aj pre veľké pilotné/demonštračné projekty. Preto otvára verejnú konzultáciu, kde môžete vyjadriť, v akých oblastiach máte záujem o veľké demonštračné a pilotné projekty.

Na stránkach EK môžete vyplniť krátky dotazník a poslať svoj návrh na výzvu!