Verejne o verejných zdrojoch - už o týždeň!

06.06.2017 15:15

Pozývame vás na konferenciu venovanú otázkam zmyslu a fungovania verejných dotačných schém v oblasti kultúry.

v utorok 13. júna v priestoroch Dvorany VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave

V roku 2017 prechádza program Kreatívna Európa do druhej polovice obdobia svojho fungovania. Pri tejto príležitosti pripravujeme júnovú konferenciu Verejne o verejných zdrojoch pre kultúru o fungovaní verejných dotačných schém v oblasti kultúry. Konferenciu otvorí medzinárodný expert Ragnar Siil

facebook

program

9.00 - 10.00 registrácia
 
10.00 - 10.45 Ragnar Siil - Keynote speech
(konzultant pre kultúrny a kreatívny priemysel, EU-Eastern Parntership Programme, The Creativity Lab, ES)
 
11.00 - 12.30 Naštartujeme procesy
Budovanie novej dotačnej schémy, „od nuly“? či so skúsenosťami
Martin Šmatlák (riaditeľ Audiovizuálneho fondu)
Zuzana Šajgalíková (riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK)
Zuzana Megová (podpredsedníčka rady Fondu na podporu umenia)

12.30 -13.30 obed
 
13.30 - 15.30 Pridám si to k agende
Majú sa kultúrni aktéri angažovať či len robiť kultúru?
Darina Kárová (riaditeľka festivalu Divadelná Nitra)
Ľubomír Burgr (umelecký riaditeľ A4 - priestoru pre súčasnú kultúru, platforma KU.BA kultúrna Bratislava)
Zuzana Mistríková (filmová producentka)
Michal Brenner (hudobný dramaturg a producent, Meetfactory, CZ) 
 

Moderátor a dramaturgia: Bohdan Smieška

Organizácia a dramaturgia: Natália Derner Urblíková, Zuzana Duchová


Vstup voľný, srdečne pozývame!

Kapacita sály je postačujúca a preto nepožadujeme registráciu účastníkov vopred. Simultánne tlmočenie z anglického jazyka a občerstvenie bude zabezpečené.

                                                                                                                                                                                              

Kultúrny kontaktný bod Slovensko a MEDIA Desk Slovensko od januára 2014 fungujú  ako spoločná kancelária s názvom Creative Europe Desk Slovakia.

www.cedslovakia.eu