Verejné pripomienkovanie Pracovného programu 2018-20

13.06.2016 09:58

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Verejného pripomiekovania Pracovného programu 2018-20 v oblasti  "Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy"   sa môžete zúčastniť on line do 28. augusta 2016. Viac informácií tu.

Zdroj: CVTI SR