Viacročné priority pre roky 2016 - 2020

31.05.2016 12:29

Európska komisia a výkonná agentúra EACEA zverejnila tohto roku na web stránke k programu Európa pre občanov viacročné priority pre roky 2016 - 2020, platné od tohto roku. Ich slovenský preklad môžete nájsť na našom webe.

Viacročné priority boli poskytnuté žiadateľom, aby mali viac času na plánovanie a prípravu svojich projektov.

Zdroj: Európsky kontaktný bod