Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 – 2027

05.05.2021 10:19

Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 – 2027 čerpať takmer 13 miliárd eur z eurofondov. Plánované investície sú rozdelené do oblastí podľa piatich cieľov politiky súdržnosti.

 

Investičné priority Partnerskej dohody sú rozdelené do piatich cieľov európskej politiky súdržnosti (príklady):

Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa)

 • veda a výskum, digitálna a dátová ekonomika, inteligentné mestá a regióny, ultrarýchle pripojenie pre všetky domácnosti

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa)

 • energetická efektívnosť, zníženie emisií skleníkových plynov, inteligentné energetické systémy, adaptácia na zmeny klímy, udržateľné hospodárenie s vodou, ochrana prírody a biodiverzity, mestská mobilita vrátane cyklodopravy

Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa)

 • budovanie európskych koridorov TEN-T, dobudovanie diaľnic D1 a D3, rýchlostné cesty, železničná a vodná infraštruktúra, cesty I., II. a III triedy, regionálna železničná doprava

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa)

 • podpora zamestnanosti, rodovo vyvážený trh práce, kvalita a účinnosť vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, školská infraštruktúra, sociálne služby a zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť, sociálne inovácie

Kvalitný život  v regiónoch (Európa bližšie k občanom)

 • kvalita verejných služieb, bezpečnosť, pohybové a voľnočasové aktivity, ochrana a obnova kultúrneho dedičstva, udržateľný cestovný ruch

 

Súčasťou návrhu Partnerskej dohody je rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé fondy:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 7,3 miliardy eur
 • Európsky sociálny fond: 2,16 miliardy eur
 • Kohézny fond: 2,66 miliardy
 • Fond pre spravodlivú transformáciu: 459 miliónov eur
 • Programy Interreg: 223 miliónov eur
 • Európsky námorný, rybársky a akvakultúry fond: 15 miliónov eur
 
O návrhu priorít Partnerskej dohody začne Slovensko rokovať v Európskou komisiou v máji. V súčasnosti sa finalizuje návrh európskej legislatívy pre eurofondy 2021 – 2027, ktorú ešte musí schváliť  Európsky parlament. Až potom môže Slovensko predložiť Partnerskú dohodu  na schválenie Európskej komisii.