Vicepremiérka Remišová predstavila strategický plán pre investície z eurofondov

08.09.2020 15:07

Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila strategický investičný plán pre najbližšie desaťročie. Eurofondy z nového programovacieho obdobia v sume 12,9 miliardy eur navrhuje investovať do strategických cieľov – inovatívne, ekologické, sociálne súdržné, vzdelané Slovensko budúcnosti, s vysokou kvalitou života v regiónoch.

„Ako vláda sme nastúpili v mimoriadne ťažkom období bezprecedentnej zdravotnej a ekonomickej krízy, ktorej čelí celý svet. No zároveň máme pred sebou jedinečnú výzvu, ktorá sa už tak skoro nezopakuje. Začíname písať príbeh budúcnosti a zásadnej modernizácie Slovenska pre 21. storočie. V mojom rezorte pripravujeme strategický investičný plán Slovenska, kde plánujeme investovať takmer 13 miliárd eur. Urobím všetko preto, aby sme tieto peniaze použili zmysluplne, transparentne a efektívne,“ vyhlásila Veronika Remišová, vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu.

Predstavený strategický plán – takzvaná Partnerská dohoda SR pre roky 2021 – 2027, stojí na piatich pilieroch: Inovatívne Slovensko, Ekologické Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko a Kvalitný život v regiónoch. V každej z piatich oblastí sú už rezortom investícií navrhnuté rámcové kroky, ktoré víziu zrealizujú. Okrem iného ide o digitalizáciu, podporu vedy a výskumu, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, rozvoj kvalitnej a udržateľnej dopravy, podporu inovácii a technologických transferov, adaptáciu na zmenu klímy, ochranu životného prostredia a odstránenie environmentálnych záťaží, či zlepšenie prístupu na trh práce a tvorbu nových a kvalitnejších pracovných miest.

„Na roky 2021 - 2027 dostane Slovensko podľa aktuálnych odhadov 12,9 miliardy eur. Je preto maximálne dôležité, aby investície, na ktoré ich použijeme, boli výsledkom vzájomnej diskusie a priniesli nám všetkým zásadný posun v udržateľnom rozvoji a znižovaní rozdielov voči najrozvinutejším krajinám sveta,“ pokračovala vicepremiérka. Diskusiu k návrhu strategického plánu so sociálno-ekonomickými partnermi ale aj širokou verejnosťou vicepremiérka začne už tento mesiac. „Chcem urobiť to, čo zatiaľ žiadna vláda nespravila. Strategický investičný plán eurofondov podrobím národnej konzultácii a zároveň pre každý cieľ budeme organizovať okrúhle stoly. O tom, ako investujeme v nasledujúcich rokoch 12,9 miliardy eur, musí byť široká spoločenská zhoda a keďže tieto investície presahujú dokonca dve volebné obdobia, musíme sa na hlavných prioritách zhodnúť. Vytvárať súdržnú a sociálne spravodlivú spoločnosť je pre mňa veľmi dôležité,“ uviedla.

Schválenie Partnerskej dohody je podmienené aktivitami európskych orgánov a najmä Európskeho parlamentu. Schválenie legislatívy na úrovni EÚ sa očakáva až v prvom štvrťroku 2021 a až po tomto kroku môže slovenská vláda oficiálne zaslať návrh Partnerskej dohody na schválenie Európskej komisii. Finálne odsúhlasenie teda nie je možné očakávať skôr ako v druhom štvrťroku 2021 aj z dôvodu rokovaní na úrovni Európskeho parlamentu. Vicepremiérka zároveň avizovala, že sa o tomto probléme bude rozprávať aj so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, keďže nie vždy sa priority Európskeho parlamentu zhodujú s národnými záujmami Slovenska.

„Do finalizácie plánu máme dostatok času na konzultácie s verejnosťou a informovanie o novom pláne tak, aby sme dokázali čo najlepšie využiť príležitosť a posunúť Slovensko o generáciu dopredu. Zároveň umožňujeme jednotlivým subjektom pracovať na zmysluplných projektoch a poriadne sa na ich realizáciu pripraviť,“ povedala Veronika Remišová. Reálne tak príde k čerpaniu prvých financií z nových eurofondov na prelome rokov 2021 a 2022. Dovtedy budeme riešiť efektívne dočerpanie fondov z obdobia 2014 - 2020, ktoré bývalá vláda SMERu manažovala veľmi slabo a hrozia nám v ňom opäť vysoké korekcie a riziko strát. „Mojím osobným poslaním je nastaviť systém v štáte tak, aby sme minimalizovali priestor pre korupciu. Pracujeme na tom v oblasti spravodlivosti, vymožiteľnosti práva, ale aj v eurofondoch. Nedovolím, aby sa na eurofondoch priživovali rôzne skupiny zlodejov a gaunerov ako to vidíme na kauze Dobytkár, alebo na iných škandáloch starého a nového Smeru. Urobím všetko preto, aby eurofondy boli riadené férovo, transparentne a bez korupcie.“

Prepojenie eurofondov 2021 - 2027 s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF)

Špeciálnu pozornosť podľa slov Veroniky Remišovej vláda venuje aj takzvanému Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). V prípade mechanizmu RRF ešte EÚ ale nedefinovala parametre a podmienky čerpania, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výber a nastavenie projektov, ktoré vláda na zoznam zaradí. Konzultácie medzi národnými vládami a EK pokračujú a až po finalizácií podmienok bude možné detailne pripraviť zoznam reforiem a investícií určených pre balík RRF. „Napriek tomu môj rezort už úzko spolupracuje s ministerstvom financií, ktoré pripravuje Plán obnovy (RRF). Oba tieto balíky financií a projektov, musia byť zmysluplne prepojené, aby ruka v ruke rozvíjali kľúčové oblasti hospodárstva a spoločnosti. O tom teraz vediem intenzívnu diskusiu s ministrom Eduardom Hegerom. Detailnejší návrh verejnosti predstavíme, keď budeme poznať podmienky stanovené na úrovni EÚ,“ dodala vicepremiérka.

Podľa jej slov je jednou z možností využiť niektoré navrhnuté projekty z Partnerskej dohody SR a financovať ich cez mechanizmus obnovy. Ako príklad uviedla odstránenie environmentálnych záťaží alebo program rekonštrukcie škôl či škôlok, vďaka ktorému vzniknú pracovné príležitosti v stavebníctve, zvýši sa energetická efektivita budov a skvalitní sa prostredie na vyučovanie pre žiakov a pedagógov.

Odkaz na prezentáciu z tlačovej konferencie (.PDF 1MB)