Vidiecka univerzita tretieho veku

07.05.2014 14:51

Vidiecka univerzita tretieho veku je vzdelávací projekt, ktorý sa od roku 2013 realizuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho cieľom je sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku aj seniorom žijúcim vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním. Ponuka vzdelávacích programov v rámci troch modulov Kvalita života seniorov, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov odráža jedinečnú štruktúru všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a nimi zastrešovaných študijných programov.

Pilotné testovanie prebieha v troch mikroregiónoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde aktívne pôsobia miestne akčné skupiny (MAS):

  • MAS OZ Mikroregión POŽITAVIE - ŠIROČINA
  • MAS OZ Mikroregión CEDRON
  • MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie