...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vidiecka univerzita tretieho veku

07.05.2014 14:51

Vidiecka univerzita tretieho veku je vzdelávací projekt, ktorý sa od roku 2013 realizuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho cieľom je sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku aj seniorom žijúcim vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním. Ponuka vzdelávacích programov v rámci troch modulov Kvalita života seniorov, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov odráža jedinečnú štruktúru všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a nimi zastrešovaných študijných programov.

Pilotné testovanie prebieha v troch mikroregiónoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde aktívne pôsobia miestne akčné skupiny (MAS):

  • MAS OZ Mikroregión POŽITAVIE - ŠIROČINA
  • MAS OZ Mikroregión CEDRON
  • MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie