Vitaj v našom regióne! - súťaž pre základné školy

13.11.2013 13:21

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dňa 13. novembra 2013 cudzojazyčnú súťaž s názvom Vitaj v našom regióne!. Zapojiť sa do nej môžu žiaci ôsmych ročníkov základných škôl (s výnimkou osemročných gymnázií), ktoré prostredníctvom ASFEU realizovali alebo realizujú projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Úlohou kolektívu ôsmakov je vypracovať multimediálnu prezentáciu v podobe turistického sprievodcu, ktorá má kreatívnym a nápaditým spôsobom zaujať zahraničných študentov. Prezentácia má byť spracovaná v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Žiaci môžu písať o rôznych zaujímavostiach svojho mesta alebo regiónu — turistika, kultúra, gastronómia, tradície, príroda a pod. Použiť môžu fotografie, mapy, obrázky, videá atď.

ASFEU uvíta spoluprácu základných škôl pri propagácii súťaže na školách a aktívnu podporu žiakov na prihlásenie sa do súťaže.

Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tvorivé prostredie na školách spojené s jazykovými a počítačovými zručnosťami. Tri víťazné práce budú ocenené nákupom študijných materiálov pre žiakov podľa výberu (napr. slovníky, knihy, CD, DVD).

Súťažné práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu školy posielať do 20. decembra 2013.

Podmienky a ďalšie informácie nájdete v štatúte súťaže.

Prihlasovací formulár