Víťazi súťaže Roadshow 2016 sú známi!

31.01.2017 12:37

Navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl – to bola bilancia putovnej časti Roadshow 2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020.  

A evidentne sa to podarilo – celkovo sme evidovali 23 platných projektov.
30. 1. 2017 sa zišla odborná komisia súťaže Roadshow 2016, zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, sekcie Centrálny koordinačný úrad Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, Odborná komisia posúdila a ocenila projekty, ktoré prihlásili súťažné tímy zo stredných škôl z celého Slovenska.
   Víťazom sa stala Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím „Technici“ tvorili: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo , Dávid Holúbek a Andrej Kováčik.
  
   Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím „Asistentky v akcii“ tvorili :Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
  
   Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Tím „Enviro tím“ tvorili: Filip Gábor, Erik Očovan ,Annamária Ihringová a Daniela Nociarová
   Body deväťčlennej poroty sa sčítavali, z čoho vzišlo konečné poradie. Odborná komisia prihliadala pri svojom hodnotení  na formálnu správnosť, väčší dôraz pri bodovaní kladie pri hodnotení všeobecného významu projektu, významu projektu pre región, kreativite a inovatívnosti projektu.
 
  Predseda odbornej komisie Peter Malec z Úradu vlády Slovenskej republiky: „Odborná komisia bola nadšená nielen z počtu prihlásených, ale aj z profesionálneho prístupu, inovatívnosti a kreatívnosti našich študentov stredných škôl . Tímy riešiteľov sa väčšinou sústredili na projekty, ktoré boli zamerané na zlepšenie stavu v meste, či regióne. Aktivity boli väčšinou enviromentálneho vzdelávacieho charakteru, alebo so zameraním na podporu cestovného ruchu. Gratulujeme všetkým, a to nielen víťazom !“
   Riešiteľské tímy sa sústredili na rôzne problematické oblasti: päť na vzdelávanie mládeže a to v Turčianskych Tepliciach, Trebišove, Považskej Bystrici, Čadci, Sobranciach a Svidníku.
   Tri sa upriamili na rekonštrukcie objektov v Sabinove, Krupine, Sobranciach a Trebišove.
   Štyri projekty sa sústredili na zlepšenie stavu v oblasti cestovného ruchu v Detve a, Sobranciach.
   Riešiteľov však trápili aj problémy v oblasti separácie odpadov a životného prostredia vo Vranove nad Topľou, čistenia vodnej nádrže Ľadovo, ale aj využívania alternatívnej energie v Považskej Bystrici.
   Zaujímavosťou bol aj pokus o riešenie obnovenia osobnej železničnej dopravy v okrese Veľký Krtíš.

Víťazný projekt tímu Technici sa sústredil na vybudovane centra, ktoré hravou formou návštevníkom predstaví zaujímavosti vedy a techniky. Bude novinkou pre oživenie regiónu Kysuce v oblasti vzdelávania aj voľného času Projekty, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

Vyhlásenie výsledkov so  slávnostným  odovzdávaním  cien pre jednotlivcov  sa uskutoční  do konca februára 2017. Ceny školám odovzdá Úrad vlády do konca júna
   Najlepšie práce budú ocenené zaujímavými a hodnotnými cenami tak pre školy, ako aj jednotlivcov.
 
 Výhry budú rozdelené podľa poradia, v akom sa účastníci súťaže umiestnili
 
  Pre školy:
1. cena - Tovar v hodnote 10.000,- EUR
2. cena - Tovar v hodnote 8.000,- EUR
3. cena - Tovar v hodnote 6.000,- EUR
 
Každý člen víťazného tímu:
1. cena - Smart Tv 4K Ultra
2. cena - Tablet
3. cena - Smart hodinky
 
Celkové poradie na prvých troch miestach Poradie ŠKOLA BODY 1.  Stredná odborná škola technická Čadca- Vybudovanie technického centra v meste Čadca 170 2. Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica- Zachráňme spolu viac životov 167 3. Obchodná akadémia Lučenec - Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov.