Vláda: Čerpanie eurofondov v oblasti životného prostredia sa má zlepšiť

14.11.2013 13:08

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zlepšiť čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období. Navrhlo preto od januára 2014 presunúť časť kompetencií súvisiacich s touto agendou na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP). Vláda dnes schválila, že SAŽP bude pôsobiť ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, teda ministerstvom.

Ako upozorňuje envirorezort, do konca programového obdobia je potrebné vyčerpať prostriedkov z eurofondov viac ako doteraz. K augustu 2013 predstavovalo kontrahovanie v rámci Operačného programu Životné prostredie 1,5 miliardy eur, čo predstavuje 82 percent z celkovej alokácie. Čerpanie predstavovalo sumu 705 miliónov eur, čo je 40 percent alokácie operačného programu.

Návrhom ministerstva sa má znížiť administratívna záťaž zamestnancov podieľajúcich sa priamo na implementácii a čerpaní finančných prostriedkov operačného programu. Má sa tým zvýšiť efektivita výkonu činností ovplyvňujúcich čerpanie.

Envirorezort zároveň navrhuje využiť rovnaký postup pre programové obdobie 2014 až 2020 na realizáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Copyright © TASR 2013