Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 na zateplenie rodinných domov sa predpokladá začiatkom II. polroku 2017.

25.05.2017 09:16

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9.5.2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. júna 2017.

Následne po nadobudnutí účinnosti zákona bude vyhlásená výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Spolu s nadobudnutím účinnosti zákona budú zverejnené schválené podmienky a vzorové tlačivá príloh žiadosti v časti Dokumenty na stiahnutie.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rjtm2t