Vyjadrenie splnomocnenca ku schváleniu zákona o registri partnerov verejného sektora

28.10.2016 20:31

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti víta schválenie zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“) Národnou radou SR.

Vypracovanie návrhu protischránkového zákona je súčasťou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 a jeho prijatie prispeje k zvýšeniu transparentnosti a obmedzeniu korupcie pri nakladaní s verejnými zdrojmi.