Výjazdové rokovanie vlády v Sabinove, Sobranciach a v Trebišove v dňoch

22.08.2016 11:18

V pondelok 22. augusta 2016 o 14.00 h  v Sabinove, v utorok 23. augusta 2016 o 09.00 h  v Sobranciach a v stredu 24. augusta 2016 o 10.00 h v Trebišove sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády SR. Zasadnutia vlády budú venované akčným plánom, ktorých cieľom je podpora okresov s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou celoslovenský priemer. Akčný plán spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy, ako aj s aktivitami podnikateľov, ktorí v tomto regióne pracujú a ich zámerom je vytvorenie nových pracovných miest.
 

Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica

Pondelok 22. augusta 2016

14.00 h  Sabinov, Mestský úrad,Námestie Slobody 57
              výjazdové rokovanie vlády SR, program rokovania bude zverejnený na stránke:  
               www.rokovania.sk
 
              Na začiatku rokovania vlády fototermín. Po skončení rokovania tlačová 
              konferencia.
 
 
Utorok 23. augusta 2016
09.00 h  Sobrance, Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1
               výjazdové rokovanie vlády SR, program rokovania bude zverejnený na stránke: 
                www.rokovania.sk
 
                Na začiatku rokovania vlády fototermín. Po skončení rokovania tlačová
                konferencia.
 
 
Streda 24. augusta 2016
10.00 h  Trebišov, Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53
              výjazdové rokovanie vlády SR, program rokovania bude zverejnený na stránke:
               www.rokovania.sk
 
               Na začiatku rokovania vlády fototermín. Po skončení rokovania tlačová       
               konferencia.