VYPÍSKAJME NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH!

20.11.2014 12:55

Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje v utorok 25. novembra 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách diskusiu za okrúhlym stolom na tému ŠTANDARDIZÁCIA SLUŽIEB PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE - možnosti a limity. Na diskusii sa zúčastnia aj poskytovatelia podporných služieb ženám zažívajúcim násilie prevažne z mimovládneho sektora.
 
Zavŕšením stretnutia bude verejné podujatie s názvom VYPÍSKAJME NÁSILIE! na Hlavnom námestí v Bratislave o 16.30 h, ktoré je organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Na podujatí symbolicky vypískame násilie páchané na ženách, aby sme vyjadrili, že násilie na ženách nemá v našej spoločnosti miesto. Všetci dostanú píšťalku, aby mohli podporiť iniciatívu za zastavenie násilia páchaného na ženách.

Týmto pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a podporiť túto iniciatívu. 25. novembra 2014, Hlavné námestie, Bratislava, 16.30 – 17.00. VŠETCI STE VÍTANÍ! 

Ďakujeme za Vašu podporu.
 
Úrad vlády SR