Výročná konferencia Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2014

02.12.2014 11:51

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013, zameranú na prezentáciu stavu implementácie ROP a OPBK a ich výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov.  

Dátum a čas konania: 11. december 2014 o 10:00 h.

Miesto konania: Gate One Hotel, Bratislava

Program konferencie nájdete tu: Program konferencie_11-12-2014.pdf