Výročná správa o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2016

17.02.2017 14:44

V nasledujúcom linku si môžete pozrieť výročnú správu Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko za rok 2016: sprava_za_rok_2016.pdf (243281)