Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

24.07.2013 12:53
V roku 2012 došlo v porovnaní s rokom 2011 k miernemu nárastu počtu podvodov, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ. Na strane výdavkov ovplyvnili podvody prostriedky v celkovej výške 315 miliónov EUR, teda 0,25 % výdavkového rozpočtu. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku išlo o 295 miliónov EUR.
Komisia v roku 2012 uskutočnila viacero iniciatív s cieľom posilniť boj proti podvodom. Prišla s novou stratégiou proti podvodom a prijala v tomto smere niekoľko legislatív.

Detaily k výročnej správe tu: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-731_sk.htm
Zdroj: Európska komisia