Výsledky 5. ročníka programu SPPoločne sú známe.

10.10.2016 15:03

Na základe verejného online hlasovania bude podporených 30 projektov sumou 177 071 €, t. j. prvých 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a prvých 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov (Západ, Stred a Východ). Bonusové ceny boli udelené 9 projektom a podporené budú celkovo sumou 22 929 €.

Výsledky programu SPPoločne nájdete na stránke: https://www.sppolocne.sk/sk/