Výsledky grantového programu Obce bližšie k vám 2017

01.06.2017 11:31

V rámci 5. ročníka grantového programu Obce bližšie k vám 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila granty 29 projektom v celkovej výške 100 000 eur.

Z celkového počtu 123 prijatých žiadostí bolo 100 oprávnených. Hodnotiaca komisia vybrala na základe kritérií stanovených v grantovej výzve 11 projektov z oblasti kultúrne pamiatky v celkovej výške 45 000 eur; 11 projektov z oblasti prírodne prostredie v celkovej výške 34 883,75 eur a 7 žiadostí z oblasti knižnice v celkovej výške 20 116,25 eur. 

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na stránke:

https://bit.ly/2sgBj5E

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rXchLA