Výsledky hodnotenia odbornej komisie fondu pre mimoriadnu Výzvu č. 6/2016 (Podprogram 4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže).

23.05.2016 14:04

Na stránke Fondu na podporu umenia boli zverejnené výsledky hodnotenia odbornej komisie fondu pre mimoriadnu Výzvu č. 6/2016 (Podprogram 4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže).

Výsledky hodnotenia mimoriadnej Výzvy sú zverejnené na stránke:

https://bit.ly/1U8KU6N

Výsledky hodnotenia ostatných výziev si môžete pozrieť na stránke:

https://fpu.sk/dokumenty-fpu/rozhodnutia-riaditela

Rozhodnutie_4_3_.pdf (1048650)