Výsledky septembrovej uzávierky 2016 (Európa pre občanov)

05.12.2016 17:04

Agentúra EACEA dňa 1.12.2016 zverejnila na svojej web stránke výsledky septembrovej uzávierky. Tieto sú nasledovné:

- Družobné mestá, opatrenie 2.1 – výsledky (https://bit.ly/2gTZwt5)

- Siete medzi mestami, opatrenie 2.2 – výsledky (https://bit.ly/2gYHFUt)

Celkovo bolo podporených v rámci opatrenia Družobné mestá 115 projektov, z toho 15 zo Slovenska v celkovej výške 1 949 000 € a v rámci opatrenia Siete medzi mestami bolo podporených 13 projektov (1 slovenský, obec Imeľ) vo výške 1 807 500 €.

Na Slovensko tak poputuje vďaka podporeným projektom 445 500 €. Všetkým podporeným grantistom zo Slovenska gratulujeme k výsledkom.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2g06Vdy