VÝSLEDKY SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKY

24.11.2015 13:03

Boli zverejnené výsledky septembrovej uzávierky opatrení 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete partnerských miest. Výsledky nájdete TU.
V opatrení 2.1 Družobné mestá bolo podaných 602 projektov. Podporených bolo 96 projektov, z toho 14 projektov od slovenských žiadateľov a 22 zahraničných projektov, v ktorých vystupujú slovenské subjekty v role partnera.
Do septembrovej uzávierky opatrenia 2.2 Siete partnerských miest bolo podaných spolu 175 projektov, z ktorých bolo podporených 12 projektov. V štyroch projektoch vystupujú slovenské organizácie v role partnera.
Úspešným žiadateľom gratulujeme.