Výstava Svetový deň miest

11.11.2014 10:20

Koncom roka 2013 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 31. október za Svetový deň miest. Výstavu s rovnomenným názvom si môžu záujemcovia pozrieť v pracovných dňoch, do 21. novembra 2014, v čase od 10:00 do 14:00 hod. v átriu budovy MŽP SR v Bratislave.

Čo najrýchlejšie budovať zdravšie a udržateľnejšie mestá. 21. storočie bude veľmi dôležité pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Taká je požiadavka obyvateľov Zeme.  Ak chce mesto plnohodnotne žiť, je potrebné, aby koordinovalo rôznorodé činnosti súvisiace s jeho životom - mobilitu, problematiku odpadov, využívanie pôdy, vody a energií, vzdelávanie, podporovanie kultúrnej vitality a sociálne začleňovanie svojich obyvateľov.

Koncom roka 2013 valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo 31. október za Svetový deň miest, (World cities day, WCD). Jeho cieľom  je, aby sa mestá stali motormi ekonomického rozvoja, priestorom pre prosperitu obyvateľstva s ohľadom na ekologickú udržateľnosť. Jeho poslaním je rozvíjať prostredníctvom širokého spektra aktivít spoluprácu miestnych aktérov, ktorí uplatňujú svoj vplyv na rozvoj mesta.

Na príklady a možnosti miest pre inovácie a lepší život v nich poukazuje rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom posterovej výstavy, ktorú pripravila v priestoroch hlavnej budovy ministerstva životného prostredia.

Výstavu s názvom Svetový deň miest si môžu záujemcovia pozrieť v pracovných dňoch, v termíne 10. - 21. novembra 2014, v čase od 10:00 do 14:00 hod. v átriu budovy ministerstva na Nám. Ľudovíta Štúra v Bratislave.