Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov FPu k dátumu 31.1.2017

25.11.2016 08:01

Informujeme všetkých prijímateľov finančnej podpory, že vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie podporených projektov bude možné realizovať v elektronickom registračnom systéme FPu. na konci decembra 2016. O spustení aplikácie na podávanie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania bude kancelária fondu informovať na svojom webovom sídle ako aj na úvodnej stránke registračného systému FPu.

Týmto žiadame prijímateľov, ktorých termín predkladania vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania je 31.1.2017, aby počkali na informáciu o sprístupnení možnosti elektronického podania vyúčtovania.

Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária FPu.

Zdroj: FPu